Aasta 2017 maksumuudatused

01.01.2017

Alanud on aasta 2017 aasta, mis toob Eestis endaga kaasa osade maksumäärade muutuse, millele palume siinkohal tähelepanu pöörata.

Mis muutub

Uue aastal tulevad muudatused maksuvabas tulus, pensionide täiendava maksuvaba tulu suuruses. Lisaks muutub sotsiaalmaksumäär ning sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär.

  • Tulumaksu kinnipidamise määr on 20%.
  • Maksuvaba tulu on 180 eurot kuus (rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus).
  • Sotsiaalmaksu määr on 32,5%. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 430 eurot, s.t sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 141,90 eurot kuus.

Töötasu alammäärad alates 01.01.2017 on järgmised:

  • tunnis 2,78 eurot
  • kuus täistööaja korral 470 eurot

Samaks jäävad järgmised maksud:

  • Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või kutsehaigushüvitise korral on 64 eurot kuus.
  • Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral on 236 eurot kuus, mis rakendavad ainult I ja II samba pensioni maksjatele.
  • Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%.

 

Tegusat uut aastat soovides
Aaberg Konsultatsioonid