Majandusaasta aruande koostamine

23.03.2017

Kätte on jõudnud kevad. Soe ilm ja sulav mätas on märguandeks enamustele ettevõtetele, et tuleb hakata ette valmistama majandusaasta aruannet. Eestis on aruande esitamine kohustuslik kõigile ettevõtetele, seda ka juhul kui aruandlusperioodil majandustegevust ei toimunud.

Kuna aruande koostamisest võib kujuneda pikk tegevus, siis soovitame omaltpoolt sellega võimalikult varakult pihta hakata. Aruande hilinenud esitamisega võib kaasneda rahaline trahv ning hiljem juba ettevõtte kustutamine.

 

Aruande esitamise kohustus

 

Aruande esitamise kohustus on igal äriregistris registreeritud ettevõttel. Aastaaruande peab ettevõte esitama hiljemalt pool aastat peale oma majandusaasta lõppu. Kui näiteks Sinu ettevõtte majandusaasta lõppes 31. detsembriga, siis pead valmisaruande elektroonilises keskkonnas esitama hiljemalt 30. juuniks.

Välismaa äriühingu filiaali puhul kehtivad teised nõuded. Filiaal peab esitama äriühingu majandusaasta aruande maakohtu registriosakonnale ühe kuu jooksul, mida arvestatakse alates majandusaasta aruande kinnitamisest või seitsme kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest.

Aruande esitamine käib elektrooniliselt läbi ettevõtjaportaali e-aruandluskeskkonna. Juhul, kui soovid esitada aruande paberkandjal, siis saad seda teha notari kaudu.

Teenuse tellimine Aabergilt

 

Aaberg pakub majandusaasta aruande koostamise teenust kõigile olemasolevatele ning uutele klientidele. Teenuse tellimise soovist anna meile palun võimalikult varakult märku, et saaksime maksimaalselt pühenduda Sinu ettevõtte eripäradele.

Aruande koostamiseks tuleb meile esitada järgnevad materjalid:

 • Dokumendid (lepingud, laenud jne);
 • Panga väljavõte kogu aruandlusperioodist;
 • Ostu- ja müügiarved;
 • Tšekid ja kuludokumendid.

Teenuse tellimiseks võta meiega ühendust kas telefonitsi +372 646 22 11 või täites ära lehe jaluses oleva kontaktvormi.

Aastaaruande koostamise muudatused 2016

 

Suurima muudatusena on sellest aastast ettevõtte suurus seotud otseselt aruandes esitatava info hulgaga – mida suurem ettevõte, seda rohkem infot peab esitama. Tänu sellele muutub olukord mikro- ning väikeettevõtete jaoks lihtsamaks, kes enam ei pea nii palju infot esitama.

Ettevõtted peavad nüüdsest ennast jaotama nelja kategooria vahel, milleks on:

 • Mikroettevõtted
  Osaühing, kelle näitajad vastavad aruandeaasta bilansipäeval kõikidele järgmistele tingimustele:
  • Varad kokku kuni 175 000€
  • Kohustised ei ole suuremad kui omakapital
  • Üks osanik, kes on ka juhatuse liige
  • Müügitulu on aruandeaastal kuni 50 000€
 • Väikeettevõtted
  Eestis registreeritud äriühing, kes ei ole mikroettevõtja ja kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi:
  • Varad kokku 4 000 000 eurot;
  • Müügitulu 8 000 000 eurot;
  • Keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 50 inimest.
 • Keskmise suurusega ettevõtted
  Eestis registreeritud äriühing, kes ei ole mikroettevõtja ega väikeettevõtja ja kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi:
  • Varad kokku 20 000 000 eurot;
  • Müügitulu 40 000 000 eurot;
  • Keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 250 inimest.
 • Suurettevõtted
  Eestis registreeritud äriühing, kelle näitajatest aruandeaasta bilansipäeval vähemalt kaks ületavad järgmisi tingimusi:
  • Varad kokku 20 000 000 eurot;
  • Müügitulu 40 000 000 eurot;
  • Keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 250 inimest

 

Mikroeettevõtja ei pea sellest aastast enam esitama tegevusaruannet. Nüüdsest piisab ainult bilansist ning kasumiaruandest ja lisadest. Keskmise ja suure ettevõtja jaoks on aruandlusvormid suuresti samaks jäänud.
 
Järgnev nimekiri on väiksematest seadusemuudatustest, millele tasub samuti tähelepanu pöörata:

 • Lisandunud on kontrollid netovara vastavuse kontrollimiseks;
 • Muutunud on auditorkontrolli kohustuse piirmäärad;
 • Äriregistrile esitatav e-posti aadress peab olema eelnevalt kinnitatud;
 • Aruande allkirjastamise etapis tuleb ära märkida aruande lõpetamise kuupäev. Lõpetamise kuupäevaks loetakse kuupäev, millal tegevjuhtkond kiitis majandusaasta aruande heaks.
 • Alates 01.01.2015 peab ühing koos majandusaasta aruandega esitama kinnituse olemasolevate tegevuslubade ja majandustegevusteadete õigsuse kohta.
 • Kui aruande allkirjastajal puudub ID-kaart, siis tuleks allkirjastamise etapis valida aruande kinnitamine ning allkirjastajate poolt paberkandjal allkirjastatud, skaneeritud aruanne või allkirjadeleht PDF-formaadis süsteemi üles laadida.
 

Majandusaasta aruande teenuse tellimise soovist anna palun märku täites ära järgneva kontaktvormi:


  [recaptcha id:recaptcha theme:dark size:compact]