Yrityksen perustaminen ilman pääomaa?

17.07.2017

Rajavastuuyhtiö eli osaühing (OÜ) on Virossa suosituin yritysmuoto. Rajavastuuyhtiön perustamisessa on omistajan ensimmäinen kysymys: perustaako yritys 2500 euron alkupääomalla tai ilman pääomaa?

Vuoden 2011 tammikuun alusta on voimassa uusi laki, joka sallii rajavastuuyhtiön perustamisen ilman pääomaa. Lain tarkoitus on helpottaa ja yksinkertaista yrityksen perustamista ja rohkaista ihmisiä yrittäjiksi ryhtymisessä.

Mikä ero on yrityksen perustamisessa ilman pääomaa tai maksamalla alkupääoman heti perustamisen yhteydessä?

Yrityksen perustaminen alkupääomalla

Alkupääoman perustaminen yhteydessä maksaminen ehkäisee mahdollisia väärinkäsityksiä ja auttaa pitämään yrityksen kirjanpidon ja tiedot asianmukaisina ensi hetkistä alkaen. Tätä varten suoritetaan yrityksen nimissä avatulle tai tilapäiselle tallennustilille 2500 euron suoritus.

Suoritusta tehdessä on huomioitava, että kaikki yrityksen perustamiseen liittyvät kulut, mm. leimavero on maksettava erikseen. Suoritus maksetaan kokonaissummana ja siitä ei voi muita perustamiskuluja vähentää.

Alkupääoma tarvitaan rajavastuuyhtiön perustamisessa siihen, että yrityksellä olisi toiminnan alussa riittävästi varoja ensimmäisten kulujen kattamiseen ja mahdollisten velkojen maksamiseen. Tällaisen alkupääoman voi katsoa olevan kiinteistökaupoissa pyydettävän käsirahan.

Yrityksen perustaminen ilman pääomaa

Rajavastuuyhtiön voi perustaa myös ilman pääomaa. Silloin pitää kaikkien yhtiömiesten ja hallituksen jäsenten kanssa ensi sopia asiasta ja vahvistaa suostumus yrityksen ilman pääomaa perustamiseen kaupparekisterin yrittäjäpalvelussa sähköisellä allekirjoituksella.

Jos rajavastuuyhtiö perustetaan ilman pääomaa, yrityksen perustamisesta syntyy kuluja vain leimaveron maksamiseen. Kun kaikki tiedot on syötetty ja leimavero maksettu, saat sähköpostiisi vahvistuksen uuden yrityksen rekisteriin merkitsemisestä.

Kun yritys on merkitty rekisteriin ja liiketoiminta aloitettu, ilmenee suurin ero alkupääomalla ja ilman pääomaa perustetun yrityksen välillä. Laki säätää, että yritys voi maksaa osinkoja vasta silloin, kun sen alkupääoma on kokonaan maksettu.

Osinkoja maksetaan hyväksytyn tilinpäätöksen ilmoittamasta käyttämättömästä voitosta voitonjakoehdotuksen nojalla. Osinkoja maksetaan yrityksen yhtiömiehille heidän yrityksestä omistamansa osuuden nimellisarvon mukaisessa määrässä, jos yhtiöjärjestyksessä ei ole muusta säädetty. Eli jos rajavastuuyhtiö tuottaa voittoa, siitä voi maksaa omistajille osinkoja.

Aloittavan yrityksen kannalta ei ole osinkojen maksaminen toiminnan alkuvaiheessa varmaankaan tärkein tehtävä. Mutta jos liikevaihto kasvaa ja yrittäjä on toiminut markkinoilla jo runsaan vuoden ajan, saattaa tulla tarvetta yrityksenestä osinkojen nostamiseen.

Peruspääoman maksaminen rahassa tai apporttina

Rajavastuuyhtiön pääomaa ei tarvitse perustamisen yhteydessä maksaa aina rahasuorituksena. Pääoma voidaan maksaa myös apportina, mm. kiinteistötakauksella. Vuoden 2011 alusta voimaan tullut lakimuutos yksinkertaisti yrityksen pääoman maksamista apporttina, mutta toisaalta suurennetaan hallituksen jäsenen ja yhtiömiesten vastuuta apportin arvon arvioimisessa.

Rahavastuuyhtiöllä on oikeus pyytää arvio apportin arvosta alan asiantuntijalta ja säätää asiantuntija-arvion hankkimisen vaatimuksesta yhtiöjärjestyksessä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että yrityksen perustaminen Virossa on sujuvaa ja nopeaa. Vaikka rajavastuuyhtiön perustaminen on helppoa, pitää kuitenkin pohtia muita asioita, mm. yhtiöjärjestyksen laatimista, kirjanpidon järjestämistä tms. Olemme valmiita auttamaan kaikissa tarvittavissa toimissa.

Katso hinnastosta sopivan kirjanpito paketin täältä.


    [recaptcha id:recaptcha theme:dark size:compact]